הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

Microbial typing

IR Biotyper

Strain typing made easy

Read More
MALDI Biotyper

Confirmation and identification of microorganisms by their molecular fingerprint

Read More